Σνούπυ Academy – Remida

Remida

Στο Σνούπυ Academy στα πλαίσια της προσεγγίσεις του Reggio Emilia υιοθετήσαμε τη δημιουργία του οργανισμού Remida.

Ο Remida είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που εκτός από το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό  του πρόγραμμα, ταυτόχρονα έχει και  ηθικές, αισθητικές, περιβαλλοντικές και οικολογικές διαστάσεις. Ο κύριος ρόλος του οργανισμού Remida είναι να προώθησει την ιδέα της δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων, κατά κύριο λόγο ανακυκλώσιμων. Η λέξη Remida αποτελεί την πιο εύγλωττη αλληγορία, δηλωτική της ιδέας της οποίας αντιπροσωπεύει ο οργανισμός. Προέρχεται από τη λέξη REX που σημαίνει βασιλιάς και από το MIDA του βασιλιά της αρχαιότητας Μίδα που ότι άγγιζε το μετέτρεπε σε χρυσό. Το χρυσό άγγιγμα! Ο οργανισμός REMIDA έχοντας ως αφετηρία την Ιταλία έχει ως στόχο να προωθήσει την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων, κατάλληλων για τα παιδιά, υλικών στις δραστηριότητες, διευρύνοντας τους ορίζοντες των παιδιών, αλλά και παράλληλα ικανοποιώντας τις εικαστικές ανησυχίες τους.

Το αρχικό της λέξης Remida το RE παραπέμπει στο recycle (ανακύκλωση), στο reuse (επαναχρησιμοποίηση) και στο reduce (μετατροπή).