Σνούπυ Academy – Montessori methodology and philosophy

Montessori methodology and philosophy

Παιδαγωγική προσέγγιση του Σνούπυ Academy με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία της μεθόδου της Maria Montessori, μιας από τις καλύτερες εκπαιδευτικές μεθόδους προσχολικής αγωγής.

Η Μοντεσσοριανή μέθοδος θεωρείται ως το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα που  προωθεί την ανεξαρτησία, την ελευθερία με όρια, το σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον και την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Παρατηρώντας το τι πραγματικά έχει ανάγκη το κάθε παιδί ξεχωριστά να μάθει, δημιουργήσαμε κατάλληλες δραστηριότητες που έχουν στόχο να βοηθήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό γιατί τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται και να είναι ανεξάρτητα, και να μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται αυξάνοντας έτσι την αυτοπεποίθηση τους. Η αγάπη για το παιδί φαίνεται από την προσφορά και την ουσιαστική γνώση που τού προσφέρουμε μέσα από  δραστηριότητες που θα είναι χρήσιμες για όλη τους τη ζωή.