Σνούπυ Academy – Διαδραστικός Πίνακας

Ο Διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που εισάγει τα παιδιά στο κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο ασφαλή και παιδαγωγικό τρόπο.

Ζούμε στην εποχή που η τεχνολογία είναι συνυφασμένη με τη ζωή του ανθρώπου. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα κάνουν άλματα διευκολύνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωή μας. Κατ’ επέκταση απ’ αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στη ζωή των παιδιών. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους είναι σε άμεση επαφή με την τεχνολογία είτε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές είτε με έξυπνα κινητά. Είναι από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια για τα ίδια και ίσως από τις πρώτες δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας που πραγματοποιούν εξασκώντας παράλληλα το μυαλό και το δάχτυλο. Έτσι στο Σνούπυ Academy πιστεύουμε πως έχουμε χρέος να συμβαδίσουμε με την εποχή μας και να διδάξουμε τα οφέλη της τεχνολογίας στη νέα γενιά. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση από πολύ νωρίς να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που υπάρχουν, να τη χρησιμοποιούν για να εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς και για να κάνουν τη ζωή τους πιο ευχάριστη και διασκεδαστική.

Ο Διαδραστικός πίνακας ανήκει στα νέα μέσα διδασκαλίας τα οποία περιλαμβάνουν κάποιες βασικές διαστάσεις. Όσον αφορά την παρουσίαση προωθεί τα οπτικά, αλλά και τα γλωσσικά ερεθίσματα. Παράλληλα, αντικαθιστά την γραφική ύλη με λογισμικά και ηλεκτρονικά στυλό ή την ίδια την αφή.Ο Διαδραστικός Πίνακας ουσιαστικά είναι μια ψηφιακή επιφάνεια εργασίας που συνδέεται με έναν υπολογιστή και έναν προβολέα. Ο προβολέας αυτός επιτρέπει την προβολή πάνω στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται στον υπολογιστή, με το πλεονέκτημα όμως πως ο χρήστης αλληλοεπιδρά με την επιφάνεια αυτή με ειδικό ηλεκτρονικό στυλό ή με την αφή, ανάλογα πάντα με το είδος του διαδραστικού που έχουμε.

Πλεονεκτήματα χρήσης Διαδραστικού Πίνακα στην προσχολική ηλικία
  • Ελκυστικό και προσιτό από τα παιδιά. (όλα παρουσιάζονται σε φυσικό μέγεθος μπροστά τους).
  • Δεν προωθεί το δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, ενθαρρύνοντας τον αυθορμητισμό και την ευελιξία.
  • Αίσθημα δημιουργίας και χαράς με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση από τα παιδιά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά
  • Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
  • Προωθεί σύγχρονες μεθόδους με διαφορετικά στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό)